معاونت پژوهش و فناوری

نشست مشترک معاونت پژوهشی با مدیر کل ICT استان گلستان

سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

نشست مشترک معاون پژوهش و فناوری، مدیر انفورماتیک، ریس آپا و ريیس مرکز تحقیقات ابراشیا دانشگاه گلستان با مدیر کل و مدیران ICT استان گلستان برگزار گردید.


تعداد بازدید: 67