معاونت پژوهش و فناوری

نمونه تفاهم نامه همکاری با دانشگاه‌های خارج از کشور

 

تفاهم نامه همکاری با دانشگاه‌های خارج از کشور (الگوی وزارت علوم)

نمونه الگوی فارسی

نمونه الگوی انگلیسی

 


تعداد بازدید: 52