معاونت پژوهش و فناوری

فراخوان ها

 

برگزاری دوره تکمیلی پژوهشی برای ۲۰۲۰-۲۰۱۹ توسط مرکز علوم و فناوری NAM

 

فلوشیپ مجمع جهانی سازمان‌های تحقیقات صنعتی و فناوری (WAITRO)

 

همکاری های بین المللی برای نوآوری های پایدار

 

فراخوان سی و سومین جشنواره بین المللی خوارزمی

 

فراخوان اجرای قرارداد پژوهشی مشترک با دانشگاه‌های فرانسه در قالب طرح جندی شاپور( ۲۰۱۹)

همکاری پژوهشی با دانشگاه‌های آلمان (۲۰۱۹)

 آلمان فراخوان1

آلمان فراخوان 2

فراخوان چهارمین دوره برنامه جایزه یونسکو در زمینه آموزش زنان و دختران (۲۰۱۹)

 

فراخوان سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد برای استفاده از جایزه سلطان قابوس

 

کمیته همکاری علمی و فناوری ایران و ترکیه

 

فراخوان جایزه میشل باتیس ۲۰۱۹

 

فراخوان نشستهای دانشجویان، استادان، محققان و متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور (شمال اروپا)

 

کمیته همکاری علمی و فناوری ایران و ترکیه

 

انجمن پژوهشی اروپا ERC

 

فراخوان بورس ديوار بزرگ جمهوري خلق چين


تعداد بازدید: 54