معاونت پژوهش و فناوری

جلسه مشترک معاون پژوهش و فناوری دانشگاه با معاون بازسازی مسکن روستایی بنیاد مسکن استان

چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

 

جلسه کارگروه مخاطرات سیل دانشگاه گلستان با حضور آقای دکتر غفاری در دفتر آقای مهندس حق بین در ساختمان بنیاد مسکن تشکیل شد. در این جلسه آقای دکتر غفاری در خصوص همکاری دانشگاه در بازسازی مناطق سیل زده اعلام آمادگی کردند. آقای حق بین ضمن ابراز خرسندی از فعالیتهای پیشین انجام شده خواستار تعامل هر چه بیشتر با دانشگاه شدند.


تعداد بازدید: 143