معاونت پژوهش و فناوری

نشست هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب ها با اعضای هیأت علمی دانشگاه های گلستان برگزار شد

دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

دکتر محمود نیلی احمدآبادی رئیس دانشگاه تهران و رئیس هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب ها و هیأت همراه با دکتر فرهاد یغمائی و جمعی از اساتید گلستان دیدار کردند.

در این نشست که به منظور تهیه و تدوین گزارش ملی سیلاب های اخیر در کشور و در چارچوب سفر هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب ها به استان گلستان صورت پذیرفته است، دکتر مهدی غفاری معاون پژوهش و فناوری دانشگاه گزارشی از اقدامات دانشگاه گلستان در سیل اخیر را ارائه کردند.

دکتر غفاری خاطر نشان کرد: اتاق فکری با حضور اساتید گروه جغرافیای دانشگاه و سپاه آذربایجان شرقی در روزهای نخست وقوع سیل به منظور مدیریت و انتقال سیلاب و همچنین مدیریت تقسیم کالا و ارزاق، حضور و استفاده از دانش و تجربیات اعضای هیأت علمی دانشگاه گلستان در اتاق فکر شرکت آب منطقه ای گلستان از اقدامات حین وقوع سیل از سوی اساتید دانشگاه گلستان بود. پس از وقوع سیل هم اساتید دانشگاه گلستان پایش گسترده بر روی برج قابوس شهرستان گنبد کاووس و آثار باستانی شهر قدیم جرجان، راه اندازی هشدار سیل، نشست با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان به منظور ارائه کمک و مشورت، بررسی رانش های گسترده ناشی از وقوع سیل توسط گروه زمین شناسی دانشگاه، بررسی تخریب ساختمان ها و قابل سکونت آنها توسط گروه معماری، اعلام آمادگی به دستگاه های مرتبط جهت مبادله دستاوردهای تخصصی هیأت های ویژه، تصویب افزودن رشته مدیریت بحران به رشته های دانشگاه گلستان و راه اندازی پژوهشکده مخاطرات طبیعی در دانشگاه  به منظور کاهش خسارات بلای طبیعی آتی دستور کار خود قرار داده اند.

سپس دکتر حامد رضایی عضو هیأت علمی گروه زمین شناسی به تحقیقات صورت گرفته این گروه در سرشاخه های گرگانرود و مناطق کوهستانی اشاره کرد و خواستار حضور پررنگ تر و نقش تأثیرگذارتر دانشگاه ها در تدوین اسناد و کارگروه های ملی شد.

در خاتمه دکتر مرتضی زنگانه عضو هیأت علمی گروه عمران به ضرورت استفاده از سیستم های پشتیبان همچون پایگاه داده اطلاعات هواشناسی، ضرورت بازنگری در محورهای مواصلاتی و مهندسی سواحل تأکید کرد.

شایان ذکر است سفر هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب ها به منظور بررسی و تنظیم گزارش درخصوص مناطق سیل زده استان گلستان صورت پذیرفته است.


تعداد بازدید: 165