معاونت پژوهش و فناوری

چهارمین جلسه کمیته راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات استان گلستان

چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸

چهارمین جلسه کمیته راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات استان گلستان در حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه برگزار گردید.

در این جلسه آقای دکتر غفاری معاون پژوهش و فناوری دانشگاه در خصوص برگزاری لیگ اینترنت اشیا در سال جاری پیشنهادهایی ارائه نمودند. آقای مهندس احمدی مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گلستان سیاست های سازمان فناوری اطلاعات در خصوص  داده های باز (Open Data) را تشریح نمودند.

 

 

در پایان آقای مهندس احمدی از آقای دکتر مومنی رئیس مرکز آپای دانشگاه گلستان بخاطر زحمات و پیگیری های اجرای سند الزامات امنیتی دستگاه های اجرایی استان تقدیر به عمل آورد.


تعداد بازدید: 126