معاونت پژوهش و فناوری

مدرسه تابستانه در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل1398

سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل برای اعضای هیات علمی, دانشجویان و محققان در تابستان 98 مدرسه تابستانه برگزار می نماید.


تعداد بازدید: 190