معاونت پژوهش و فناوری

بازدید معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری و مدیرکل پدافند غیرعامل استان از مرکز تخصصی آپا دانشگاه گلستان - 98/4/16

یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸


تعداد بازدید: 150