معاونت پژوهش و فناوری

مرکز رشد مشترک دانشگاه گلستان و دانشگاه علوم پزشکی گلستان افتتاح شد

سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸

مرکز رشد مشترک دانشگاه گلستان و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان در بیمارستان 5 آذر گرگان افتتاح شد.

دکتر مهدی غفاری معاون پژوهش و فناوری دانشگاه گلستان درخصوص ارتباط تنگاتنگ علوم فنی و مهندسی و علوم پزشکی گفت: کنار هم قرار گرفتن علوم مختلف می تواند منشأ خیر، توسعه، آبادانی و عمران کشور گردد. به وجود آمدن این فضاهای علمی منتج به وجود آمدن ایده های جدید و در نهایت تولید محصول می گردد.

دکتر غفاری در ادامه به دستاوردهای علمی مهندسی کشور در شاخه پزشکی اشاره کرد و افزود: ساخته شدن رگ و گوش مصنوعی، هیدورژلهای سوختگی و ملزومات دندانپزشکی توسط متخصصان و مهندسان ایرانی بخشی از توانمندی علمی دانشمندان کشور است که در سایه زیرساختها و تجهیزات مناسب محقق گردیده است.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه گلستان در خاتمه سخنان خود گفت: شرایط تحریم فرصت مناسبی را در اختیار دانشمندان ایرانی قرار داد تا تغییر رویکرد داده و به نیرو، دانش و توان خود اعتماد کرده و فرصت سرمایه گذاری بر روی ایده های خود داشته باشند.

سپس دکتر محمدرضا هنرور معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان به تعاملات خوب دانشگاه های استان، بخصوص دانشگاه گلستان با دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان اشاره کرد و گفت: ورود عرصه فناوری به تحقیقات کشور فرصت جدیدی ایجاد کرده است که عرصه نوینی برای تولیدات محصولات دانش بنیان مبتنی بر دانش ملی مهیا گردد. در سایه همین اتفاق خجسته، همکاری و تعامل دانشگاه گلستان با حوزه علوم پزشکی فرصت ایجاد این مرکز رشد مشترک را بوجود آورد تا در حوزه فناوری های پزشکی هم شاهد توسعه و پیشرفت روزافزون باشیم.

گفتنی است هدف از راه اندازی این مرکز توسعه همکاری و تحقیقات علمی مشترک اساتید دانشگاه گلستان و دانشگاه علوم پزشکی می باشد.


تعداد بازدید: 179