معاونت پژوهش و فناوری

انعقاد تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه گلستان و شرکت توزیع نیروی برق استان

سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸

به گزارش روابط عمومی؛ به منظور دستیابی به خودکفایی علمی و همچنین استفاده از ظرفیت نخبگان و نوآوران ملی در توسعه پایدار علمی و آبادی کشور، ارتقای سطح تحقیقات و بهینه سازی امور علمی و پژوهشی متقابل میان دانشگاه گلستان و شرکت توزیع نیروی برق استان، تفاهم نامه همکاری منعقد شد.

اهم اهداف این تفاهم نامه که به امضای دکتر فرهاد یغمائی رئیس دانشگاه گلستان و مهندس علی اکبر نصیری مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان رسید، شناسایی نیازها و مشکلات در قالب موضوعات پژوهشی و آموزشی، داوری، نظارت و انجام پروژه های تحقیقاتی مرتبط با حوزه های فعالیت در شرکت و دانشگاه، طراحی و اجرای آموزش های مهارتی و فناوری مورد نیاز کارکنان، شناسایی ظرفیت های سرمایه گذاری و کارآفرینی، تألیف و انتشار کتب و نشریات علمی، پژوهشی و تحقیقاتی، اجرای طرح های تحقیقاتی، پژوهشی مشترک در قالب کار گروه های مشترک تخصصی، همکاری و همفکری در جهت تقویت توانمندی امکانات، اخذ اعتبارات مشترک در کمیته های استانی است.

 

قابل ذکر است این تفاهم نامه با حضور معاونین و مدیران دو دستگاه و در محل سالن جلسات حوزه ریاست پردیس دانشگاه گلستان منعقد شده است.

 


تعداد بازدید: 19