معاونت پژوهش و فناوری

اطلاع رسانی در خصوص زمان برگزاری همایش ملی قرآن و مطالعات ادبی و اجتماعی

سه شنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۸

با توجه به لغو برگزاری هرگونه همایش و گردهمایی بنا به شرایط بهداشتی جامعه، به استحضار می‌رساند برگزاری همایش ملی قرآن و مطالعات ادبی و اجتماعی در اسفندماه سال جاری لغو و به زمان دیگری در سال 1399 موکول گردید که متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد. 


تعداد بازدید: 23