معاونت پژوهش و فناوری

کارگاه مجازی «اخلاق حرفه‌ای در پژوهش‌های دانشگاهی: آشنایی با مبانی نظری، مولفه‌ها، چالش‌ها، وضع موجود و راه‌کارهای تقویت»

چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹

حسب بخشنامه مقام عالی وزارت به شماره 146511/و مورخ 24/6/1398 درخصوص ضرورت رعایت اخلاق در پژوهش، معاونت پژوهشی دانشگاه گلستان در نظر دارد با همکاری موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، کارگاه مجازی «اخلاق حرفه‌ای در پژوهش‌های دانشگاهی: آشنایی با مبانی نظری، مولفه‌ها، چالش‌ها، وضع موجود و راه‌کارهای تقویت» با هدف ترویج و نهادینه شدن اخلاق حرفه‌ای در دانشگاه را در روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ 30 و 31/2/99 ساعت 13 تا 17 بصورت مجازی برگزار نماید. جهت ثبت نام به این لینک مراجعه فرمایید.


تعداد بازدید: 49