معاونت پژوهش و فناوری

کرسی ترویجی تبیینی از خوانش مخاطبان ایرانی از اخبار رسانه ها

سه شنبه ۱۴ دی ۱۴۰۰

دبیرخانه کرسی نظریه پردازی نقد و مناظره دانشگاه گلستان در نظر دارد سخنرانی علمی ترویجی با موضوع کرسی ترویجی تبیینی از خوانش مخاطبان ایرانی از اخبار رسانه ها؛ خوانشی چند متنی با ارائه جناب آقای دکتر عبدالرحمان علیزاده و داوری جناب آقای دکتر بهمن باینگانی استاد یار جامعه شناسی، گروه جامعه شناسی و و ارتباط دانشگاه گلستان و همچنین جناب دکتر محمد فتحی نیا دکتری علوم ارتباطات، پژوهشگر و مدیر کل مطالعات رسانه و ارتباط مرکز تحقیقات صدا و سیما برگزار نماید. لذا در همین راستا ساعت و زمان برگزاری به صورت حضوری در سالن جلسات دانشگاه گلستان و همزمان به صورت مجازی توسط لینک زیر در دسترس خواهد بود:

زمان برگزاری: چهارشنبه 1400/10/15 ساعت 10 الی 12

لینک:

 

 

 


  • برچسب ها:
  • دانشگاه گلستان
  • معاونت پژوهشی
  • کرسی ترویجی
  • دکتر عبدالرحمان علیزاده
  • معاونت پژوهش و فناوری
تعداد بازدید: 79