معاونت پژوهش و فناوری

جلسه مدیران هسته ها و واحد های فناور مرکز رشد

سه شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

به گزارش مدیریت مرکز رشد دانشگاه گلستان؛ در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری و شعار سال 1401 (تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین) جلسه مدیران هسته ها و واحد های فناور مرکز رشد با حضور دکتر علیرضا خواجه شاهکوهی سرپرست دانشگاه گلستان در سالن جلسات حوزه ریاست برگزار شد.

در این جلسه، مدیران واحد های فناور ضمن بیان دغدغه های کسب و کار خود، لزوم حمایت بیشتر از مرکز رشد دانشگاه را خواستار شدند.

در پایان، دکتر خواجه شاهکوهی ضمن تاکید بر اهمیت جایگاه مرکز رشد در پیشرفت دانشگاه و اهمیت نقش هریک از واحد های فناور در سطح استان و کشور بر لزوم ارتقا کمی و کیفی مرکز رشد تاکید نمودند. همچنین ایشان قول مساعدت توسعه فضای فیزیکی مورد نیاز واحدهای فناور مرکز رشد را اعلام داشتند. 

 


تعداد بازدید: 222