معاونت پژوهش و فناوری

اقدامات ارتباط با جامعه و صنعت و کارآفرینی در سال 1400

چهارشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۱

اقدامات و فعالیت های حوزه ارتباط با جامعه و صنعت و کارآفرینی در بخش معاونت پژوهشی دانشگاه گلستان در قالب گزارشی ارائه شد، این گزارش برای سال 1400 تهیه گردیده است.


  • برچسب ها:
  • دانشگاه گلستان
  • امور پژوهش و فناوری
  • ارتباط با صنعت و جامعه
  • تفاهم نامه
  • قرارداد
  • گزارش
  • اقدامات
تعداد بازدید: 78