معاونت پژوهش و فناوری

عضو هیأت علمی دانشگاه گلستان در فهرست پژوهشگران ایرانی پراستناد علوم انسانی قرار گرفت

یکشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۲

 

براساس اعلام مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)؛

عضو هیأت علمی دانشگاه گلستان در فهرست پژوهشگران ایرانی پراستناد علوم انسانی قرار گرفت

عضو هیأت علمی دانشگاه گلستان در فهرست پژوهشگران ایرانی پراستناد علوم انسانی مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) قرار گرفت.

براساس گزارش مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)در فرورودین ماه 1402، آقای دکتر هیوا محمودی عضو هیأت علمی و استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه گلستان با تعداد 64 استناد، در فهرست پژوهشگران ایرانی پراستناد علوم انسانی قرار گرفت.

 

 

گفتنی است در این گزارش پژوهشگران پراستناد در بازه زمانی 10 ساله (1399-1390) معرفی شده ­اند و معیارانتخاب پژوهشگران، تعداد استنادهای صورت گرفته به تولیدات علمی آنهاست.  


 

برای مشاهده گزارش کامل مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام کلیک کنید.

 

 


تعداد بازدید: 449