دانشکده فنی و مهندسی علی آباد

دکتر محمد مقصودلو

    

 

رشته تحصیلی:کامپیوتر - گرایش سخت افزار

دانشکده:دانشکده فنی و مهندسی گرگان

گروه آموزشی: کامپیوتر

مرتبه علمی:استادیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی:صنعتی امیرکبیر

زمینه های پژوهشی: طراحی سیستم های مطمئن (سیستم های مطمئن تعبیه شده و بلادرنگ، سیستم های مطمئن توزیع شده در حوزه اینترنت اشیاء، معماری پردازنده های تحمل پذیر اشکال خصوصا در پردازنده های چند هسته ای و شبکه بر روی تراشه)، طراحی سیستم های با توان مصرفی پایین، اعمال تکنولوژی های جدید در طراحی فیزیکی ساخت تراشه (نانوتکنولوژی)، روباتیک

رزومه علمی

پست الکترونیکی:m.maghsoudloo@gu.ac.ir

شماره تماس: داخلی120- 01734266236

فهرست مقالات :

 

·  M. Maghsoudloo, H. R. Zarandi، Design Space Exploration of Non-Uniform Cache Access for Soft Error Vulnerability Mitigation ، Elsevier Journal of Microelectronics Reliability ، (3/21/1920) ، ،

·  N. Khoshavi, M. Maghsoudloo, H. R. Zarandi، Two Control-Flow Error Recovery Methods for Multithreaded Programs Running on Multi-core Processors ، Facta Universitatis, Series: Electronics and Energetics ، (3/21/1920) ، ،

·  M. Maghsoudloo, H. R. Zarandi، Cache Vulnerability Mitigation Using an Adaptive Cache Coherence Protocol ، Springer Journal of Supercomputing ، (3/21/1920) ، ،

·  M. Maghsoudloo, H. R. Zarandi، Reliability Improvement in Private Non-Uniform Cache Architecture using Two Enhanced Structures for Coherence Protocols and Replacement Policies ، Elsevier Journal of Microprocessors and Microsystems ، (3/21/1920) ، ،

·  M. Maghsoudloo, H. R. Zarandi, N. Khoshavi، An Efficient Adaptive Software-Implemented Technique to Detect Control-Flow Errors in Multi-Core Architectures ، Elsevier Journal of Microelectronics Reliability ، (3/21/1920) ، ،

·  M. Maghsoudloo, H. R. Zarandi, N. Khoshavi، Online Control-Flow Error Detection and Correction Based on Monitoring both Data-Flow and Control-Flow Graphs ، CSI Journal of Computing Science and Engineering ، (3/21/1920) ، ،

·  H. R. Zarandi, M. Maghsoudloo, N. Khoshavi، Two Efficient Software Techniques to Detect and Correct Control-flow Errors ، 16th IEEE Pacific Rim International Symposium on Dependable Computing (PRDC) ، (3/21/1920) ، ،

·  M. Maghsoudloo, N. Khoshavi, H. R. Zarandi، CCDA: Correcting Control-Flow and Data Errors Automatically ، 15th CSI International Symposium on Computer Architecture and Digital Systems (CADS) ، (3/21/1920) ، ،

·  M. Maghsoudloo, S. Pour-Mozaffari, H. R. Zarandi, N. Khoshavi، Soft Error Detection Technique in Multi-threaded Architectures Using Control-Flow Monitoring ، 14th Euromicro Conference on Digital System Design, Architecture, Methods and Tools (DSD) ، (3/21/1920) ، ،

·  N. Khoshavi, M. Maghsoudloo, H. R. Zarandi، Control-Flow Error Recovery Using Commodity Multi-core Architecture Features ، 17th IEEE International On-Line Testing Symposium (IOLTS) ، (3/21/1920) ، ،

·  N. Khoshavi, M. Maghsoudloo, H. R. Zarandi، Control-Flow Error Detection Using Combining Basic and Program-Level Checking in Commodity Multi-core Architectures ، 6th IEEE International Symposium on Industrial Embedded Systems (SIES) ، (3/21/1920) ، ،

·  M. Maghsoudloo, H. R. Zarandi, N. Khoshavi، Low-Cost Software-Implemented Error Detection Technique ، 2th IEEE International Symposium on Electronic System Design (ISED) ، (3/21/1920) ، ،

·  N. Khoshavi, M. Maghsoudloo, H. R. Zarandi، Two Control-flow Error Recovery Methods for Multithreaded Programs Running on Multi-core Processors ، 28th International Conference on Microelectronics (MIEL) ، (3/21/1920) ، ،

·  M. Maghsoudloo, H. R. Zarandi، Dirty Data Vulnerability Mitigation by means of Sharing Management in Cache Coherence Protocols ، 25th International Symposium on Defect and Fault Tolerance in VLSI and Nanotechnology Systems (DFT) ، (3/21/1920) ، ،


تعداد بازدید: 960