دانشکده فنی و مهندسی علی آباد

پانسیون دخترانه ایراندخت

خوابگاه غیر دولتی دخترانه ایراندخت تنها خوابگاه دخترانه تحت نظارت دانشگاه گلستان در شهر علی آباد کتول می باشد.

آدرس : علی آباد کتول، کمربندی داخل شهر،انتهای خیابان هنرستان، پانسیون ایراندخت

مسئول خوابگاه:  خانم نظری

شماره های تماس:  01734225902   ------ 09358514115 

              


تعداد بازدید: 2137