معاونت پژوهش و فناوری

محلول حاوی نانو ذرات نقره-کیتوسان

فناوران:
           دکتر علی‌اکبر دهنو خلجی - عضو هیئت علمی دانشگاه گلستان
           مهندس رئوف مازندرانی
           دکتر علی جان تبرایی


توضیحات فناوری:
در این پژوهش تهیه و شناسایی محلول حاوی نانو ذرات نقره-کیتوسان و مطالعه خواص بیولوژی آن‌ها صورت گرفته است. مشاهدات این تحقیقات نشان داده اشت که در ترکیب با کد AF-6 و AF-11 تهیه و به کمک تکنیک‌های مختلف شناسایی شده‌اند. خاصیت آنتی باکتریال محلول آن‌ها بر علیه چهار باکتری مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. 

نتایج:
 

    


تعداد بازدید: 1254