معاونت پژوهش و فناوری

تله هوشمند آفات

فناوران:
            دکتر محمد مقصودلو (دانشگاه گلستان)

           دکتر علی سبطی (دانشگاه گلستان)

توضیحات فناوری:

تله هوشمند آفات، در نقش یک ناظر همیشه هوشیار در کنار کشاورز، امکان رصد آنلاین و وضعیت حضور و شیوع آفات در مزرعه را فراهم میکند. با بهره گیری از این فناوری، تصاویر تله های فرمونی به صورت منظم به مرکز داده ارسال میشود. پس از ارسال تصاویر به سرویس دهنده و ذخیره سازی در پایگاه داده، با کمک مکانیزم پردازش تصویر، آفات شناسایی شده و در صورت تطبیق با الگوهای ثبت شده، آفت ثبت می شود.

    

دوربین 5 مگا پیکسلی، مینی پی سی و مودم دانگل LTE با هدف عکس برداری از سطح تله و ارسال به سرویس دهنده، در داخل تله تعبیه شده است. با کمک این فناوری، استفاده از روش های مبارزه بیولوژیک اثرگذاری بیشتری در راستای کنترل و مبارزه با آفات دارد و مصرف سموم شیمیایی را کاهش می دهد.


تعداد بازدید: 1377