معاونت پژوهش و فناوری

دینامومتر دیجیتال

فناوران:
           دکتر علیرضا صفا

           محمد رشاد، هاتف استیری، ناعمه نصیری، مهدیس یونسی، علی قاری


توضیحات فناوری:
این دستگاه قابلیت اندازه‌گیری قدرت عضلات دست، پا، پشت پا را دارا می باشد. کاربرد آن در توانبخشی، استعداد یابی ورزشی و سنجش آمادگی جسمانی ورزشکاران رشته هایی نظیر کشتی، بدمینتون، تنیس، جودو، شنا، دو میدانی و ... می باشد. از قابلیت های این دستگاه میتوان به اندازه گیری نیرو تا 100 کیلوگرم فورس با دقت 0.1 کیلوگرم فورس، اندازه‌گیری متوسط نیرو و حداکثر نیرو اشاره کرد.


به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، گمرک جمهوری اسلامی ایران در گزارشی اعلام کرد: در نیمه نخست سال جاری 69 تن تجهیزات پزشکی به ارزش 441 میلیون دلار تجهیزات پزشکی وارد کشور شده است. بنابراین تأمین بخشی از این خواسته کشور کمک شایانی در راستای جلوگیری از خروج ارز را به دنبال دارد. با فراگیر شدن این دستگاه در مراکز فیزیوتراپی و سنجش مداوم قدرت عضلات فرد آسیب‌دیده می‌توان تا حصول بهبودی کامل فرآیند درمان را ادامه داد. بنابراین تعداد جلسات فیزیوتراپی نه همیشه به صورت یک عدد ثابت بلکه با عنایت به میزان بهبود حاصل‌شده تعیین نمود. اهمیت این موضوع زمانی دوچندان جلوه می‌کنند که با توجه به تغییر هرم جمعیتی کشور ایران به پیری و افزایش احتمال آسیب‌های عضلانی در این دوره، در سال‌های نچندان دور نیاز مبرم به ارتقا سطح درمان احساس می‌گردد.


علاوه بر کاربرد آن در فیزیوتراپی با توجه چندمنظوره بودن و هزینه معقول تأمین آن، می‌تواند ابزار مناسبی برای استعدادیابی ورزشی در مراکز آموزشی اعم از مدارس و دانشگاه استفاده گردد. همچنین با بهره‌گیری از آن در ورزشکاران حرفه‌ای، ابزار کاربردی مناسبی برای سنجش میزان آمادگی ورزشکاران رشته کشتی، جودو، دومیدانی، تنیس، شنا و ... بوده و می‌تواند از بروز آسیب‌های احتمالی به دلیل عدم آمادگی جسمانی ورزشکار ممانعت نماید.


تعداد بازدید: 1180