معاونت پژوهش و فناوری

شتاب سنج پیزوالکتریک

فناوران: دکتر محمد رحیم زاده

همکاران: حسین اصغری - کارشناسی مهندسی مکانیک

شتاب سنج ها انواع مختلفی دارند از این میان شتاب سنج های پیزوالکتریک بدلیل داشتن مزایای مختلف مانند دامنه فرکانسی وسیع تر عملکردی، سهولت بهتر بکارگیری و دقت بالا مورد توجه بوده است.

در این کار ضمن طراحی مقدماتی یک شتاب سنج پیزوالکتریک فشاری، نمونه اولیه محصول ساخته شد و ارزیایی اولیه عملکرد در آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفت.

 


  • برچسب ها:
  • دکتر محمد رحیم زاده
  • دستاورد
  • دانشگاه گلستان
  • معاونت پژوهشی
تعداد بازدید: 11368