معاونت پژوهش و فناوری

کسب رتبه برتر فعالیت نوآورانه «فرایند» در شانزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری توسط عضو هیئت علمی دانشگاه گلستان (به عنوان همکار این فعالیت)

سه شنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۱

 

 

بر اساس نتایج اعلام شده از طرف دبیرخانه شانزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری، فرآیند «کاربرد واقعیت افزوده در کلاس معکوس یادگیری درک انگلیسی با اهداف پزشکی برای دانشجویان علوم پزشکی آسیایی» با همکاری آقای دکتر علی درخشان عضو هیئت علمی گروه زبان انگلیسی دانشگاه گلستان در حیطه «یادگیری الکترونیکی» موفق به کسب رتبه اول کشوری در این جشنواره شده است .

 

رتبه کشوری

حيطه

عنوان فرایند

محل انجام فرایند

مجری/مجریان اصلی

همکاران

رتبه اول کشوری

یادگیری الکترونیکی

کاربرد واقعیت افزوده در کلاس معکوس یادگیری درک انگلیسی با اهداف پزشکی برای دانشجویان علوم پزشکی آسیایی

دانشکده مدیریت و
اطلاع رسانی پزشکی

دکتر سعید خزائی

دکتر علی درخشان، دکتر تیموثی تئو


تعداد بازدید: 405