معاونت پژوهش و فناوری

انتصاب روسای پژوهشکده های مخاطرات محیطی و مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

دوشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۲

جلسه هماهنگی نحوه عملکرد پژوهشکده ­ها و مراکز پژوهشی و برونداد مورد انتظار از فعالیت آنها، با حضور معاون محترم پژوهش و فناوری، مدیر محترم پژوهش و فناوری و روسای محترم پژوهشکده­ ها و مراکز پژوهشی دانشگاه، در روز یکشنبه 7 خرداد 1402 در حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه برگزار شد. در این نشست که روسای محترم مرکز  تحقیقات ابر اشیا،  پژوهشکده مخاطرات محیطی، پژوهشکده مدیریت بحران و پدافند غیرعامل و پژوهشکده مطالعات راهبردی تعاون توسعه و رفاه اجتماعی حضور داشتند، احکام آقای دکتر جعفر میرکتولی رئیس پژوهشکده مدیریت بحران و پدافند غیرعامل و آقای دکتر مرتضی زنگانه رئیس پژوهشکده مخاطرات محیطی تقدیم شد.

 


تعداد بازدید: 830