دانشکده فنی و مهندسی علی آباد

انتصاب معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده فنی و مهندسی علی آباد کتول

دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

طی حکمی از سوی دکتر فرهاد یغمائی رئیس دانشگاه، دکتر نسیبه حاجیلری به عنوان معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده فنی و مهندسی علی آباد کتول منصوب شدند.

دکتر حاجیلری استادیار و عضو گروه آموزشی مهندسی شیمی هستند.

متن حکم انتصاب به شرح ذیل است:

سرکار خانم دکتر نسیبه حاجیلری

عضو محترم هیأت علمی دانشگاه

با سلام

احتراماً، نظر به تعهد، تجارب و شایستگی سرکارعالی، بدینوسیله به موجب این حکم به مدت 2 سال به عنوان "معاون آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و فرهنگی دانشکده فنی و مهندسی علی آباد کتول" منصوب می شوید. امیدوارم در پناه الطاف حق با هماهنگی ریاست محترم دانشکده و همکاری اعضای هیأت علمی در راستای پیشبرد اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی در دولت شایسته تدبیر و امید بیشتر از پیش موفق و منصور باشید.

گفتنی است در نامه جداگانه ای از زحمات دکتر مرتضی زنگانه معاون سابق آموزشی و پژوهشی این دانشکده قدردانی به عمل آمد.


تعداد بازدید: 412