دانشکده فنی و مهندسی علی آباد

حمایت صندوق رفاه دانشجویان از طرح کارآفرینی دانشجویان

یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

دانشجویانی که طرح کارآفرینی دارند: صندوق رفاه دانشجویان از این طرح ها بعد از تأییدیه مرکز کارآفرینی دانشگاه حمایت می کند.

جهت دانلود شیوه نامه روی لینک زیر کلیک کنید.

شیوه نامه حمایت صندوق رفاه دانشجویان


تعداد بازدید: 522