دانشکده فنی و مهندسی علی آباد

دکتر وحید پروین

 

رشته تحصیلی:مهندسی برق - قدرت

دانشکده:دانشکده فنی و مهندسی گرگان

گروه آموزشی: برق

مرتبه علمی:استادیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی:صنعتی شریف

زمینه های پژوهشی: سیستم های قدرت - تولید و اندازه گیری فشار قوی

رزومه علمی

پست الکترونیکی:m.parvin@gu.ac.ir

شماره تماس: داخلی123- 01734266236


تعداد بازدید: 287