دانشکده فنی و مهندسی علی آباد

دکتر هانیه شکی

رشته تحصیلی: مهندسی پلیمر - گرایش علوم و تکنولوژی رنگ

دانشکده:دانشکده فنی و مهندسی علی آباد

گروه آموزشی: شیمی

مرتبه علمی:استادیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی:صنعتی امیرکبیر

زمینه های پژوهشی: 1- رنگبری پسابهای رنگی با استفاده از غشاهای پلیمری 2- حذف فلزات سنگین و آلاینده های منابع آبی با استفاده از غشاها و نانوالیاف پلیمری 3- سنتز مواد رنگزای آنتی میکروبیال و بررسی کاربرد آنها 4- سنتز پلیمرهای خودرنگ و بررسی کاربردهای آنها

رزومه علمی

پست الکترونیکی: h.shaki@gu.ac.ir

شماره تماس: داخلی115- 01734266236


تعداد بازدید: 335