دانشکده فنی و مهندسی علی آباد

دکتر هانیه شکی

گروه آموزشی

مهندسی شیمی

مرتبه علمی

استادیار

زمینه های پژوهشی

1- رنگبری پسابهای رنگی با استفاده از غشاهای پلیمری 2- حذف فلزات سنگین و آلاینده های منابع آبی با استفاده از غشاها و نانوالیاف پلیمری 3- سنتز مواد رنگزای آنتی میکروبیال و بررسی کاربرد آنها 4- سنتز پلیمرهای خودرنگ و بررسی کاربردهای آنها

صفحات شخصی

Scholar & Scopus

رزومه

CV

ارتباط

ایمیل : h.shaki@gu.ac.ir

تلفن : 6-6234-3426-017

بیوگرافی


تعداد بازدید: 1297