دانشکده فنی و مهندسی علی آباد

دکتر هانیه شکی

رشته تحصیلی: مهندسی پلیمر - گرایش علوم و تکنولوژی رنگ

دانشکده:دانشکده فنی و مهندسی علی آباد

گروه آموزشی: شیمی

مرتبه علمی:استادیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی:صنعتی امیرکبیر

زمینه های پژوهشی: 1- رنگبری پسابهای رنگی با استفاده از غشاهای پلیمری 2- حذف فلزات سنگین و آلاینده های منابع آبی با استفاده از غشاها و نانوالیاف پلیمری 3- سنتز مواد رنگزای آنتی میکروبیال و بررسی کاربرد آنها 4- سنتز پلیمرهای خودرنگ و بررسی کاربردهای آنها

رزومه علمی

پست الکترونیکی: h.shaki@gu.ac.ir

شماره تماس: داخلی115- 01734266236

 

فهرست مقالات :

 

 • mozhgan Hosseinnezhad, Hanieh Shaki, Investigation of Photovoltaic Properties of 1,8-Naphthalimide Dyes in Dyesensitized Solar Cells, (progress in color, colorants and coatings - 11), 2018, 253-258, .
 • Hanieh Shaki, Alireza Khosravi, Kamaladin Gharanjig, Novel self-coloured polymers based on new fluorescent naphthalimide derivatives synthesis characterisation and photophysical properties, (Pigment and Resin Technology - 46), 2017, 244-250, ENGLAND.
 • Hanieh Shaki, Studies on UV-Visible Fluorescent Spectral Properties and Solvatochromic behavior of Naphthalimide Compound Containing Quaternary Ammonium, (progress in color, colorants and coatings - 10), 2017, 163-172, .
 • ehsan zamani, Hanieh Shaki, mehdi rafizadeh, alireza khosravi, milad pilehkouhi, , (FIBERS AND POLYMERS - 18), 2017, 1431-1437, South Korea.
 • Hanieh Shaki, Novel monoazo disperse and cationic dyes preparation structure investigation study of spectroscopic antibacterial and antifungal potentiall, (MONATSHEFTE FUR CHEMIE - 149), 2018, 1-12, Austria.
 • milad pilehkouhi, Hanieh Shaki, alireza khosravi, Manochehr Khorasani, ehsan zamani, Synthesis and Characterization of a Fluorescent Water-Borne Polyurethane Based on a Novel Naphthalimide Dye, (Journal of Macromolecular Science Part B-Physics - 57), 2018, 151-167, USA.
 • Hanieh Shaki, A. Khosravi, K. Gharanjig, A. Mahboubi, Investigation of synthesis characterization photophysical and biological properties of novel antimicrobial fluorescent naphthalimide derivatives, (MATERIALS TECHNOLOGY - 31), 2016, 322-331, ENGLAND.
 • Hanieh Shaki, alireza khosravi, kamaladin gharanjig, Novel Cationic Dye Based on Naphthalimide Part 1 Synthesis Characterization and Evaluation of Biology Efficacy as Antimicrobial Agent, (progress in color, colorants and coatings - 9), 2016, 261-268, .
 • Hanieh Shaki, Kamaladin Gharanjig, Alireza Khosravi, Synthesis and investigation of antimicrobial activity and spectrophotometric and dyeing properties of some novel azo disperse dyes based on naphthalimides, (BIOTECHNOLOGY PROGRESS - 31), 2015, 1086-1095, USA.
 • Hanieh Shaki, kamaladin gharanjig, alireza khosravi khosravi, Spectral dyeing and antimicrobial properties of some monoazo naphthalimide dyes on polyamide, (INDIAN JOURNAL OF FIBRE and TEXTILE RESEARCH - 40), 2015, 425-430, India.
 • Hanieh Shaki, Kamaladin Gharanjig, Shohreh Rouhani, Alireza Khosravi, Javad Fakhar, Synthesis and application of some novel antimicrobial monoazonaphthalimide dyes synthesis and characterisation, (COLORATION TECHNOLOGY - 128), 2012, 270-275, ENGLAND
 • Hanieh Shaki, Kamaladin Gharanjig, Shohreh Rouhani, Alireza Khosravi, Synthesis and photophysical properties of some novel fluorescent dyes based on naphthalimide derivatives, (JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY A-CHEMISTRY - 216), 2010, 44-50, Switzerland.

تعداد بازدید: 502