دانشکده فنی و مهندسی علی آباد

سامانه اشتراک فایل (FTP)

سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

سامانه اشتراک فایل (FTP) راه اندازی شد . برای ورود به سامانه عبارت پایین را در مرورگر خود وارد کنید .

Ftp://172.18.0.10

نام کاربری : 123

گذرواژه : 123

 

اعضای محترم هیئت علمی و اساتید میتوانند برای اشتراک نرم افزار های تخصصی مرتبط با رشته خود و جزوات درسی برای دانشجویان به سایت عمومی (آقای علی آبادی) مراجعه کنند .


تعداد بازدید: 646