دانشکده فنی و مهندسی علی آباد

برگزاری انتخابات انجمن های علمی

یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

گزارش تصویری برگزاری انتخابات انجمن های علمی و ثبت نام مراسم دانش آموختگی دانشجویان ورودی  1394

زمان برگزاری : 29 و 30 اردیبهشت 98

 

      

    

 

 

                 

 

 

     

              

                                                          


تعداد بازدید: 975