دانشکده فنی و مهندسی علی آباد

اساتید راهنمای کارآموزی رشته های مهندسی عمران و کامپیوتر

چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

اساتید راهنمای کارآموزی و مراکز مورد تأ یید گروه مهندسی کامپیوتر

 

 

استاد راهنمای کارآموزی:

محمد مقصودلو

تعداد پذیرش دانشجو8 نفر

 

عنوان و محل کارآموزی

ردیف

مرکز تحقیقات ابراشیاء دانشگاه گلستان

1

مرکز آپا دانشگاه گلستان

2

مرکز خدمات رایانه ای و فناوری اطلاعات دانشگاه گلستان

3

 

اساتیدراهنمای کارآموزی:

تعداد پذیرش : هراستاد 5 نفر

1-آرش مزیدی

2-یاشار گرگانی

3- حجت الله نقوی

4- علی سبطی

5- علی اکبر تجری

6-رمضان تیموری

7- مجتبی آجدانی

عنوان و محل کارآموزی

ردیف

شرکت مخابرات استان گلستان

1

شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان

2

مراکز انفورماتیک و خدمات رایانه ای کلیه سازمان های دولتی

3

کلیه شرکت های معتبرخدمات اینترنتی

( های وب، مبین نت و....)

4

کلیه شرکت های معتبر خدمات نرم افزاری

5

 

اساتید راهنمای کارآموزی گروه مهندسی عمران

تعداد پذیرش دانشجو

نام اساتید

ردیف

8 نفر

مرتضی زنگانه

1

 

 

هراستاد 5 نفر

 

 

حسین ملا عباسی

2

محمد هادی الماسی

3

میثم مقیسی

4

علی اصغرصفوی

5

سید محمد سید کلبادی

6

 

 


تعداد بازدید: 611