معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

اطلاعات تماس

 

تلفن سانترال ساختمان اداری دانشگاه(پردیس جدید):

3873 –017

017-32304001

017-32304002

ردیف

سمت

تلفن مستقیم

   داخلی

 

۱

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

32303985

4040

 

۲

مسئول دفتر

32303985

4000

 

۳

مدیر آموزشی

38734400

4400

 
۴

کارشناس آموزش

38734444

4444

 
۵

کارشناس آموزش

38734445

4445

 

۶

بایگانی آموزش

38734440

4440

 

۷

مدیر تحصیلات تکمیلی

32303983

4100

 

۸

کارشناس تحصیلات تکمیلی

38734141

4141

 

۹

کارشناس  جذب

32303996

4020

 

۱۰

کارشناس امور هیأت علمی

32303996

4010

 
۱۱

کارشناسان انفورماتیک

38734030

38734060

4030

4060

 

 


تعداد بازدید: 3097