معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

انتخاب واحد نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۶

كليه دانشجويان لازم است طبق زمانبندي اعلام شده در تقويم آموزشي دانشگاه براي انتخاب واحد اصلي اقدام نمايند.

 شروع انتخاب واحد: دوشنبه 96/11/16 ساعت 8 صبح


تعداد بازدید: 346