معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

معرفی و اهداف برنامه ارتقای توان اشتغال پذیری

با استناد به سیاست های برنامه ششم توسعه و در راستای برنامه های کلان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به ویژه ردیف های 2، 6، 9 و 13 از محور دوم برنامه راهبردی مقام عالی وزارت، و به منظور حرکت در جهت پاسخگویی به تقاضای اجتماعی از طریق کارآمدتر ساختن برنامه های درسی و آموزشی برنامه « ارتقای توان اشتغال پذیری دانشجویان» با جامعه هدف اولیه دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته به مرحله اجرا گذاشته می شود.

اهداف

الف) رفع کاستی های برنامه های آموزشی به منظور ارتقای توانمنی دانشجویان به سوی تربیت نیروی ماهر و موردنیاز بازار کشور

ب) انطباق هر چه بیشتر برنامه های درسی به نیازهای جامعه

ج) متکی ساختن برنامه های درسی بر شایستگی های حرفه ای دانش آموختگان دانشگاه ها

د) روزآمدسازی و ارتقای کارآمدی برنامه های آموزشی از طریق ترکیب پیشرفت های دانش بشری در تراز جهانی با نیاز به شایستگی های شغلی منابع انسانی در تراز ملی

هـ) نوسازی و تقویت بنیه انسانی و مادی دانشگاه ها بر محور جنبه های عملی برنامه شامل آزمایشگاه ها، کارکاه ها، بازدیدها، عملیات میدانی و سایر فعالیت های توانمندساز دانشجویان کلیه رشته های تحصیلی


  • برچسب ها:
  • برنامه ارتقای توان اشتغال پذیری دانشجویان
تعداد بازدید: 1425