معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

تمدید مهلت پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری بدون آزمون استعدادهای درخشان در سال تحصیلی 400-1399

چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۹

مهلت پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه گلستان در سال تحصیلی 400-1399 تا تاریخ 99/3/31 تمدید گردید.


تعداد بازدید: 131