معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

اطلاعیه شماره ۳ - برنامه هفتگی کلاس های دانشجویان نو ورود کارشناسی ارشد

چهارشنبه ۵ آبان ۱۴۰۰

پیرو اطلاعیه‌ شماره 2 بدینوسیله اعلام می‌گردد کلاس‌های دانشجویان نو ورود مقطع کارشناسی ارشد از روز شنبه 1400/08/08 مطابق برنامه هفتگی به صورت مجازی شروع خواهد شد.

برنامه هفتگی کلاس‌ خود را با توجه به دانشکده و رشته خود مشاهده و ذخیره نمایید و مطابق راهنمای ذیل همین اطلاعیه در کلاس های مجازی خود در ساعت مقرر شرکت کنید.

الف) دانشکده علوم

 

فیزیک ماده چگال فیزیک نجوم و اخترفیزیک فیزیک هسته ای
زیست شناسی فیزیولوژی گیاهی زیست شناسی فیزیولوژی جانوری زیست شناسی جانوری بیوسیستماتیک
زیست شناسی گیاهی بیوسیستماتیک زیست شناسی بیوشیمی فیتوشیمی
شیمی پلیمر شیمی تجزیه شیمی فیزیک
ریاضی آنالیز زمین شناسی اقتصادی ریاضی جبر
زمین شناسی تکتونیک زمین شناسی زیست محیطی آمار ریاضی

 

ب) دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

 

تاریخ انقلاب اسلامی جغرافیا-مخاطرات محیطی جغرافیا- مسکن
آب و هواشناسی- تغییر اقلیم زبان و ادبیات انگلیسی زبان و ادبیات فارسی
شیعه شناسی - جامعه شناسی شیعه شناسی - کلام جغرافیا- مدیریت توسعه پایدار روستایی

 

 

ج) دانشکده فنی و مهندسی گرگان

 

مهندسی کامپیوتر - نرم افزار مهندسی عمران -ژئوتکنیک مهندسی عمران - حمل و نقل مهندسی عمران -سازه مهندسی پلیمر - فراروش
مهدسی برق - الکترونیک مهندسی برق- مکاترونیک مهندسی معماری مهندسی شیمی  

 

نحوه شرکت در کلاس های مجازی

1- دانشجویان می بایست با مشاهده برنامه کلاسی رشته خود (مندرج در همین اطلاعیه) از روز شنبه 8 آبان ماه در کلاسهای مجازی شرکت نمایند.

2- جهت ورود به سامانه آموزش مجازی از آدرس http://ves.gu.ac.ir/public استفاده نمایید.

3- شماره های تماس برای ارتباط با کارشناسان آموزش دانشکده ها :

دانشکده علوم پایه  با شماره 01732221686
رشته های: زیست شناسی فیزیولوژی گیاهی، زیست شناسی فیزیولوژی جانوری، زیست شناسی بیوسیستماتیک، زیست شناسی بیوسیستماتیک و بوم شناسی، زیست شناسی بیوشیمی،  فیتوشیمی، شیمی پلیمر، شیمی تجزیه، ریاضی جبر، ریاضی آنالیز، زمین شناسی اقتصادی، زمین شناسی تکتونیک، زمین شناسی زیست محیطی، فیزیک هسته ای، فیزیک ماده چگال، فیزیک نجوم و اختر فیزیک، آمار ریاضی
دانشکده علوم انسانی با شماره 01732254163 و یا 01732254164 داخلی های 294 و 295
رشته های: زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات انگلیسی، جغرافیا مخاطرات محیطی، آب و هواشناسی-تغییر اقلیم، جغرافیا و برنامه ریزی شهری- برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی-برنامه ریزی کالبدی و فضایی، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی- مدیریت توسعه پایدار روستایی، تاریخ انقلاب اسلامی، شیعه شناسی-جامعه شناسی، شیعه شناسی-کلام
دانشکده فنی و مهندسی گرگان  با شماره 01732441002
رشته های: مهندسی برق-مدارهای مجتمع الکترونیک، مهندسی برق-افرازه های میکرو و نانوالکترونیک، مهندسی برق-مکاترونیک، مهندسی عمران-حمل و نقل، مهندسی عمران-ژئوتکنیک، مهندسی عمران-سازه، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار، مهندسی پلیمر-فراروش، مهندسی معماری، مهندسی شیمی-فرآیندهای جداسازی

 


تعداد بازدید: 1968